Wsparcie | Support

StartWsparcie | Support

[PL] Trzonem całego projektu są wolontariusze – studenci medycyny: Marlon, Agastya, Zuzanna, wspieranych swoim doświadczeniem w druku 3D przez dr Meyer-Szary. Nasza działalność jest jednak możliwa tylko dzięki wsparciu wielu osób. Jeśli tylko możesz – prosimy również wesprzyj nasze starania w walce ze śmiertelną COVID-19 powodowanej przez wysoce zakaźnego wirusa SARS-COV-2.

Dotychczas wsparło nas:
  • ponad stu darczyńców poprzez portal zrzutka.pl przekazując kwotę ponad 7000 PLN na surowce i zakup dodatkowej drukarki – wszystkim dziękujemy! Nadal zbieramy, SARS-COV-2 niestety dopiero się rozpędza!
  • Firma Zortrax dostarczając dodatkową drukarkę o dużym polu roboczym (M300) i duży zapas materiałów – dziękujemy!
  • David Bulnes Abundis, Bartłomiej Łukasz – drukują na dostępnych im drukarkach – możesz do nich dołączyć, skontaktuj się z nami!
  • Pracownia druku 3D Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wrodzonych Wad Serca – udostępniając 5 drukarek i wyposażenie dodatkowe Pracowni

[EN] The core of the whole project are volunteers – medical students: Marlon, Agastya, Zuzanna, supported by Meyer-Szary, MD, PhD. Our activity however, is possible thanks to the support of many people. If only you can – please also support our efforts in the fight against lethal COVID-19 caused by the highly infectious SARS-COV-2 virus.

So far we got generous support from:
  • over a hundred donors through the portal zrzutka.pl by transferring the amount of over PLN 7,000 for raw materials and the purchase of an additional printer – thank you all! We are still collecting, SARS-COV-2, unfortunately, is just accelerating!
  • Zortrax by providing an additional printer with a large working area (M300) and a large supply of materials – thank you!
  • David Bulnes Abundis, Bartłomiej Łukasz – they print on available printers – you can join them, contact us!
  • 3D printing studio of the Department of Pediatric Cardiology and Congenital Heart Defects – providing 5 printers and additional equipment for the Laboratory
WhatsApp_Image_2020-04-07_at_10.45.16.jpeg
IMG_3340.jpg