O nas | About us

StartO nas | About us

Email: covid-19-stf@gumed.edu.pl

[PL] Pracownia druku 3D w Klinice Kardiologii Dziecięcej i wrodzonych wad serca działa od ponad 3 lat. Do tej pory robiliśmy modele anatomiczne, aby edukować uczniów, rodziców i pozwolić lekarzom planować i ćwiczyć trudne i nietypowe procedury kardiologiczne. Od czasu COVID-19 wszystko się zmieniło. Przygotowania do druku odzieży ochronnej rozpoczęliśmy 21.03.2020, a druk rozpoczął się 22.03.2020. Od tego czasu przetestowaliśmy dziesiątki różnych prototypów i wydrukowaliśmy ponad 300 masek na twarz. Teraz szukamy najlepszego prototypu maski na twarz, zanim zaczniemy druk na większą skalę.

[EN] The 3D Print Lab in the Department of Pediatric Cardiology and Congenital Heart Defects is functioning for more than 3 years now. So far we were making anatomical models to educate students, parents and to let doctors plan and rehearse difficult and unusual cardiac procedures. Since COVID-19 everything has changed. We have started preparations for printing protective wear on 21.03.2020 and the printing has started on 22.03.2020. Since then we have tested dozens of different prototypes and printed more than 300 face masks. Now we are researching the best prototype for face mask before we start bigger scale printing.

Face_Shield2.jpeg
Face_Mask6.jpeg