Witamy | Welcome

StartWitamy | Welcome

Dziecięce maski z filtrem HEPA | Pediatric HEPA filter fece masks

[PL] Choroba COVID-19 spowodowała zatrzymanie świata. Ludzkość nie ma ani lekarstw, ani szczepionek. Obecnie najlepsze, co możemy zrobić, to chronić siebie i naszych bliskich przed infekcją wszystkimi dostępnymi środkami. Pomóżmy chronić tych, którzy są na pierwszej linii – pracowników systemu opieki zdrowotnej i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) – wolontariuszy pracujących w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (UCK) w Gdańsku. Kiedy powszechna pandemia spowodowała zamknięcie fabryk i przerwy w dostawach, a zapotrzebowanie na środki ochrony personelu wzrosło, zapasy magazynowe gwałtownie spadły. Grupa studentów podjęła inicjatywę i współpracuje z Pracownią Druku 3D Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wrodzonych Wad Serca GUMed w celu zapewnienia wydrukowanych w 3D dodatkowych środków ochrony osobistej – przyłbic, masek i elementów sprzętu medycznego.

[EN] The COVID-19 disease has brought the world to a standstill. Humanity has neither medicine nor vaccine. Currently, the best we can do is to protect ourselves and our loved ones from infection with all available means. Let’s help protect those who are on the front line – employees of the healthcare system and students of the Medical University of Gdansk (GUMed) – volunteers working at the University Clinical Center (UCK) in Gdansk. When a widespread pandemic shut down factories and interruptions in supply, and the need for personnel protection measures went up, warehouse stocks plummeted. A set of students took the initiative and are working with the 3D Printing Laboratory of the Department of Pediatric Cardiology and Congenital Heart Defects GUMed to provide 3D printed personal protective elements like protective visors, face masks and parts medical equipment.

Face_Shield6.jpeg
Face_Mask3.jpeg
WhatsApp_Image_2020-04-07_at_10.45.14.jpeg
WhatsApp_Image_2020-04-07_at_10.45.16_(1).jpeg